Hardware

wątkach,

(1/1)

[1] Brak możliwości dodania drukarki w CUPS 2.x

[2] Uruchomienie skanera w systemie 64 bitowym urządzeń f-my Brother (brscan2)

[3] [How To]Virtualbox - testowanie sprzętu na przykładzie karty Wi-Fi na USB

Nawigacja

[0] Poziom w górę

Idź do wersji pełnej