Projekty/Wsparcie > POLAUR

QMPlay2 dla Qt5

(1/3) > >>

pavbaranov:
Nasz rodak - Błażej Szczygieł - tworzy całkiem przyjemną aplikację multimedialną o nazwie QMPlay2 http://qt-apps.org/content/show.php/QMPlay2?content=153339. Jest to jedna z nielicznych obecnie aplikacji tego typu, która może być utworzona przy użyciu Qt5. Ba, w AUR znajduje się PKGBUILD. Tworzy piękną aplikację, tyle, że z użyciem frameworku Qt4. Niewielka zmiana pozwala cieszyć się tym programem bardziej dostosowanym dla Plasma 5, a zatem w nowym środowisku KDE (ale także np. w LXQT, czy Maui /to ostatnie prawdopodobnie/).

EDIT:
Poniżej prezentowany kod został zmieniony i jest to jego nowa wersja. Obecnie aplikacja nazywa się qmplay2-qt5 i zastąpi qmplay2 (opartą na qt4, jak i wersję zbudowaną na poprzednim kodzie). Myślę, że w ten sposób jest czytelniej i po prostu lepiej.


--- Kod: ---# Maintainer: giacomogiorgianni@gmail.com (for Qt4 version)
# Maintainer: pavbaranov (for Qt5 version)

pkgname=qmplay2-qt5
pkgver=14.12.28
pkgrel=1
pkgdesc="QMPlay2 is a video player, it can plays all formats and stream supported by ffmpeg and libmodplug (including J2B). It has integrated Youtube browser. Qt5 version."
arch=('i686' 'x86_64')
url="http://qt-apps.org/content/show.php/QMPlay2?content=153339"
license=('GPL v.3')
depends=('qt5-base' 'libdbusmenu-qt5' 'ffmpeg' 'libass' 'mesa' 'libva' 'libxv' 'portaudio' 'libcdio'
'libxkbcommon-x11')
optdepends=('pulseaudio' 'youtube-dl')
makedepends=('make' 'gcc')
conflicts=('qmplay2')
source=("http://sourceforge.net/projects/zaps166/files/QMPlay2/QMPlay2-src-${pkgver}.tar.bz2")
md5sums=('edea14f58b65c4c7c719fea173506cf2')

build()
{
        cd $srcdir/QMPlay2-src/
        sed -i '27s|# | |g' src/qmplay2/qmplay2.pro
        sed -i '28s|# | |g' src/qmplay2/qmplay2.pro
        sed -i '29s|# | |g' src/qmplay2/qmplay2.pro
        #sed -i "1i#include <va/va_version.h>" src/modules/FFMpeg/VAApiWriter.hpp
        #sed -i "1i#include <va/va_compat.h>" src/modules/FFMpeg/VAApiWriter.hpp
        #sed -i 's/ packet.convergence_duration != QMPLAY2_NOPTS_VALUE/packet.convergence_duration > 0/' src/modules/FFMpeg/FFDemux.cpp
        #sed -i 's/qstrcmp( codecName, "ass" )/qstrcmp( codecName, "ass" ) \&\& qstrcmp( codecName, "ssa" )/' src/gui/PlayClass.cpp
        #sed -i 's/\!qstrcmp( streams\[ subtitlesStream \].codecName, "ass" )/(\!qstrcmp( streams\[ subtitlesStream \].codecName, "ass" ) \|\| \!qstrcmp( streams\[ subtitlesStream \].codecName, "ssa" ) )/' src/gui/PlayClass.cpp
        QT_SUFFIX=-qt5 NOTERM=1 SYSTEM_BUILD=1 ./compile_unix 0
}

package()
{
        mv $srcdir/QMPlay2-src/app $pkgdir/usr
}
--- Koniec kodu ---

Pozwoliłem sobie "podbić" numer wersji do 2, ze względu na to, że jeśli ktoś zainstalował sobie QMPlay2 z AUR i chciałby wgrać proponowaną wersję, to bezproblemowo się ona "nadpisze". Przez jakiś czas unikniemy też "groźby" jej aktualizacji do wersji opartej o Qt4.

pavbaranov:
Pojawiła się nowa wersja, zatem podaję PKGBUILD:

--- Kod: ---# Contributer: giacomogiorgianni@gmail.com

pkgname=qmplay2
pkgver=14.12.28
pkgrel=1
pkgdesc="QMPlay2 is a video player, it can plays all formats and stream supported by ffmpeg and libmodplug (including J2B). It has integrated Youtube browser"
arch=('i686' 'x86_64')
url="http://qt-apps.org/content/show.php/QMPlay2?content=153339"
license=('LGPL')
depends=('qt5-base' 'ffmpeg' 'libass' 'mesa' 'libva' 'libxv' 'portaudio' 'libcdio')
optdepends=('pulseaudio')
makedepends=('make' 'gcc')
source=("http://sourceforge.net/projects/zaps166/files/QMPlay2/QMPlay2-src-${pkgver}.tar.bz2")
md5sums=('edea14f58b65c4c7c719fea173506cf2')

build()
{
 cd $srcdir/QMPlay2-src/
        sed -i '27s|# | |g' src/qmplay2/qmplay2.pro
 sed -i '28s|# | |g' src/qmplay2/qmplay2.pro
        sed -i '29s|# | |g' src/qmplay2/qmplay2.pro
 #sed -i "1i#include <va/va_version.h>" src/modules/FFMpeg/VAApiWriter.hpp
 #sed -i "1i#include <va/va_compat.h>" src/modules/FFMpeg/VAApiWriter.hpp
 #sed -i 's/ packet.convergence_duration != QMPLAY2_NOPTS_VALUE/packet.convergence_duration > 0/' src/modules/FFMpeg/FFDemux.cpp
 #sed -i 's/qstrcmp( codecName, "ass" )/qstrcmp( codecName, "ass" ) \&\& qstrcmp( codecName, "ssa" )/' src/gui/PlayClass.cpp
 #sed -i 's/\!qstrcmp( streams\[ subtitlesStream \].codecName, "ass" )/(\!qstrcmp( streams\[ subtitlesStream \].codecName, "ass" ) \|\| \!qstrcmp( streams\[ subtitlesStream \].codecName, "ssa" ) )/' src/gui/PlayClass.cpp
 QT_SUFFIX=-qt5 NOTERM=1 SYSTEM_BUILD=1 ./compile_unix 0
}

package()
{
 mv $srcdir/QMPlay2-src/app $pkgdir/usr
}
--- Koniec kodu ---

pavbaranov:
Pojawiła się wersja 15.03.28 tej aplikacji. Informacja o wydaniu - wraz z listą zmian: http://qt-apps.org/content/show.php/QMPlay2?content=153339
PKGBUILD

--- Kod: ---# Contributer: giacomogiorgianni@gmail.com
# Maintainer for Qt5 version: pavbaranov

# Full pkgname # Do not edit below this line unless you know what you're doing
#
#_pkgname=qmplay2-qt5
#
###################################

pkgname=qmplay2-qt5
#__pkgname=qmplay2
pkgver=15.03.28
pkgrel=1
pkgdesc="QMPlay2 is a video player, it can plays all formats and stream supported by ffmpeg and libmodplug (including J2B). It has integrated Youtube browser. Qt5 version."
arch=('i686' 'x86_64')
url="http://qt-apps.org/content/show.php/QMPlay2?content=153339"
license=('GPL v.3')
depends=('qt5-base' 'libdbusmenu-qt5' 'ffmpeg' 'libass' 'mesa' 'libva' 'libxv' 'portaudio' 'libcdio'
'libxkbcommon-x11')
optdepends=('pulseaudio' 'youtube-dl')
makedepends=('make' 'gcc')
conflicts=('qmplay2')
source=("http://sourceforge.net/projects/zaps166/files/QMPlay2/QMPlay2-src-${pkgver}.tar.bz2")
md5sums=('d484496817b846fbfca22056fecb71a9')

build()
{
        cd $srcdir/QMPlay2-src/
        sed -i '27s|# | |g' src/qmplay2/qmplay2.pro
        sed -i '28s|# | |g' src/qmplay2/qmplay2.pro
        sed -i '29s|# | |g' src/qmplay2/qmplay2.pro
        #sed -i "1i#include <va/va_version.h>" src/modules/FFMpeg/VAApiWriter.hpp
        #sed -i "1i#include <va/va_compat.h>" src/modules/FFMpeg/VAApiWriter.hpp
        #sed -i 's/ packet.convergence_duration != QMPLAY2_NOPTS_VALUE/packet.convergence_duration > 0/' src/modules/FFMpeg/FFDemux.cpp
        #sed -i 's/qstrcmp( codecName, "ass" )/qstrcmp( codecName, "ass" ) \&\& qstrcmp( codecName, "ssa" )/' src/gui/PlayClass.cpp
        #sed -i 's/\!qstrcmp( streams\[ subtitlesStream \].codecName, "ass" )/(\!qstrcmp( streams\[ subtitlesStream \].codecName, "ass" ) \|\| \!qstrcmp( streams\[ subtitlesStream \].codecName, "ssa" ) )/' src/gui/PlayClass.cpp
        QT_SUFFIX=-qt5 NOTERM=1 SYSTEM_BUILD=1 ./compile_unix 0
}

package()
{
        mv $srcdir/QMPlay2-src/app $pkgdir/usr
}
--- Koniec kodu ---

pavbaranov:
Nowa wersja (15.05.30) i nieco zmieniony PKGBUILD.

--- Kod: ---# Contributer: giacomogiorgianni@gmail.com
# Maintainer for Qt5 version: pavbaranov

# Full pkgname # Do not edit below this line unless you know what you're doing
#
#_pkgname=qmplay2-qt5
#
###################################

pkgname=qmplay2-qt5
#__pkgname=qmplay2
pkgver=15.05.30
pkgrel=1
pkgdesc="QMPlay2 is a video player, it can plays all formats and stream supported by ffmpeg and libmodplug (including J2B). It has integrated Youtube browser. Qt5 version."
arch=('i686' 'x86_64')
url="http://qt-apps.org/content/show.php/QMPlay2?content=153339"
license=('GPL v.3')
depends=('qt5-base' 'qt5-x11extras' 'libdbusmenu-qt5' 'ffmpeg' 'libass' 'mesa' 'libva' 'libxv'
'libcdio' 'libxkbcommon-x11' 'taglib' 'libcdio' 'libcddb' 'libpulse')
optdepends=('pulseaudio' 'youtube-dl' 'pulseaudio-alsa')
makedepends=('make' 'gcc')
conflicts=('qmplay2')
source=("http://sourceforge.net/projects/zaps166/files/QMPlay2/QMPlay2-src-${pkgver}.tar.bz2")
md5sums=('d6b45fa64c69a7f90d960123ea0c784f')

build()
{
        cd $srcdir/QMPlay2-src/
        QT_SUFFIX=-qt5 NOTERM=1 SYSTEM_BUILD=1 ./compile_unix 0
}

package()
{
        mv $srcdir/QMPlay2-src/app $pkgdir/usr
}
--- Koniec kodu ---

pavbaranov:
Nowa wersja to 15.06.06. Większe zmiany dotyczą posiadaczy ekranów dotykowych, niemniej jednak i na desktopie powinno być lepiej (zob.: http://qt-apps.org/content/show.php/QMPlay2?content=153339)
PKGBUILD

--- Kod: ---# Contributer: giacomogiorgianni@gmail.com
# Maintainer for Qt5 version: pavbaranov

# Full pkgname # Do not edit below this line unless you know what you're doing
#
#_pkgname=qmplay2-qt5
#
###################################

pkgname=qmplay2-qt5
#__pkgname=qmplay2
pkgver=15.06.06
pkgrel=1
pkgdesc="QMPlay2 is a video player, it can plays all formats and stream supported by ffmpeg and libmodplug (including J2B). It has integrated Youtube browser. Qt5 version."
arch=('i686' 'x86_64')
url="http://qt-apps.org/content/show.php/QMPlay2?content=153339"
license=('GPL v.3')
depends=('qt5-base' 'qt5-x11extras' 'libdbusmenu-qt5' 'ffmpeg' 'libass' 'mesa' 'libva' 'libxv'
'libcdio' 'libxkbcommon-x11' 'taglib' 'libcdio' 'libcddb' 'libpulse')
optdepends=('pulseaudio' 'youtube-dl' 'pulseaudio-alsa')
makedepends=('make' 'gcc')
conflicts=('qmplay2')
source=("http://sourceforge.net/projects/zaps166/files/QMPlay2/QMPlay2-src-${pkgver}.tar.bz2")
md5sums=('fb040949524f5ad5021d6cbb89aaf455')

build()
{
        cd $srcdir/QMPlay2-src/
        QT_SUFFIX=-qt5 NOTERM=1 SYSTEM_BUILD=1 ./compile_unix 0
}

package()
{
        mv $srcdir/QMPlay2-src/app $pkgdir/usr
}
--- Koniec kodu ---

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Idź do wersji pełnej