Projekty/Wsparcie > POLAUR

Kvantum Style dla Plasma5

(1/1)

pavbaranov:
Kvantum http://kde-look.org/content/show.php/Kvantum?content=166241 to fork Quantum - stylu plazmy. Poniżej PKGBUILD umożliwiający stworzenie wersji w Qt5, a zatem dla Plasma5.

--- Kod: ---# Maintainer: sxe <sxxe@gmx.de>
# Maintainer for Plasma5 version: pavbaranov

pkgname=kdestyle-kvantum-plasma5-git
_origname=Kvantum
pkgver=b1b2dc9
pkgrel=1
pkgdesc="An SVG themeable style for Qt4 and KDE4."
arch=('i686' 'x86_64')
url="http://kde-look.org/content/show.php/Kvantum?content=166241"
license=("GPL")
depends=('qt5-base' 'qt5-svg' 'qt5-x11extras')
makedepends=('git')
conflicts=()
source=('git://github.com/tsujan/Kvantum.git')
md5sums=('SKIP')

pkgver() {
  #date +%Y%m%d
  cd "$srcdir/${_origname}/${_origname}"
  git describe --always --long | sed -E 's/([^-]*-g)/r\1/;s/-/./g;s/^wine.//'
}

build() {
  cd "$srcdir/${_origname}/${_origname}"
  qmake
  make
}

package() {
  install -Dm0644 $srcdir/${_origname}/${_origname}/style/libkvantum.so $pkgdir/usr/lib/qt/plugins/styles/libkvantum.so
  install -Dm0644 $srcdir/${_origname}/${_origname}/color/$_origname.colors $pkgdir/usr/share/color-schemes/$_origname.colors
}
--- Koniec kodu ---
Myślę, że wiadomo co z tym robić :)
Dzięki temu powinno się również dawać używać innych tematów dla tego stylu jak np. KvTranslucent: http://kde-look.org/content/show.php/KvTranslucent?content=167927

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej