Projekty/Wsparcie > POLAUR

Mikrolock

(1/1)

pavbaranov:
Proste narzędzie do kryptografii plików oparte o format minilock.
Więcej w linku z PKGBUILD.
Skrypt tworzy dwa programy: mikrolock oraz mikrolock-gui. Pierwsze to narzędzie CLI, drugie GUI dla niego oparte o Qt5.

PKGBUILD

--- Kod: ---# Maintainer: pavbaranov

pkgname=mikrolock
pkgver=0.15
pkgrel=1
pkgdesc="Fast native implementation of the minilock file format."
arch=('i686' 'x86_64')
url="http://www.andre-simon.de/doku/mlock/en/mlock.php"
license=('GPL v.3')
depends=('qt5-base' 'libsodium>=0.6.0')
makedepends=('extra-cmake-modules')
source=("http://netcologne.dl.sourceforge.net/project/m-lock/0.15/mikrolock-0.15.tar.bz2")
md5sums=('293a17d3a89cca47f502dd0bdb37bc41')

build()
{
        cd $srcdir/$pkgname-$pkgver
        make
        cd $srcdir/$pkgname-$pkgver
        make gui
}

package()
{
        cd $srcdir/$pkgname-$pkgver
        make DESTDIR="$pkgdir" install
        cd $srcdir/$pkgname-$pkgver
        make DESTDIR="$pkgdir" install-gui
}
--- Koniec kodu ---

pavbaranov:
Nowa wersja 1.0, zatem przeskok znaczny. Więcej http://qt-apps.org/content/show.php/MikroLock?content=168927
PKGBUILD

--- Kod: ---# Maintainer: pavbaranov

pkgname=mikrolock
pkgver=1.0
pkgrel=1
pkgdesc="Fast native implementation of the minilock file format."
arch=('i686' 'x86_64')
url="http://www.andre-simon.de/doku/mlock/en/mlock.php"
license=('GPL v.3')
depends=('qt5-base' 'libsodium>=0.6.0')
makedepends=('extra-cmake-modules')
source=("http://andre-simon.de/zip/mikrolock-1.0.tar.bz2")
md5sums=('7853fdf22f4d649e5743971dde45bbd7')

build()
{
        cd $srcdir/$pkgname-$pkgver
        make
        cd $srcdir/$pkgname-$pkgver
        make gui
}

package()
{
        cd $srcdir/$pkgname-$pkgver
        make DESTDIR="$pkgdir" install
        cd $srcdir/$pkgname-$pkgver
        make DESTDIR="$pkgdir" install-gui
}
--- Koniec kodu ---

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

Idź do wersji pełnej