Na luzie > Rozmowy w toku

Pokaż kotku, co masz w środku:

<< < (3/9) > >>

Baron:

--- Kod: ---[adam@silentium ~]$ zgrep -i MCORE2 /proc/config.gz && zgrep -i SMT /proc/config.gz && uname -a && lsb_release -a && systemd-analyze
CONFIG_MCORE2=y
CONFIG_SCHED_SMT=y
CONFIG_SMT_NICE=y
# CONFIG_I2C_ISMT is not set
Linux silentium 3.17.3-2-bfs #1 SMP PREEMPT Sun Nov 16 13:54:36 CET 2014 x86_64 GNU/Linux
LSB Version:    1.4
Distributor ID: Arch
Description:    Arch Linux
Release:        rolling
Codename:       n/a
Startup finished in 1.627s (kernel) + 2.285s (userspace) = 3.913s
--- Koniec kodu ---

Baron:

--- Kod: ---[adam@silentium ~]$ zgrep -i MCORE2 /proc/config.gz && zgrep -i SMT /proc/config.gz && uname -a && lsb_release -a && systemd-analyze
CONFIG_MCORE2=y
CONFIG_SCHED_SMT=y
CONFIG_SMT_NICE=y
# CONFIG_I2C_ISMT is not set
Linux silentium 3.17.3-3-bfs #1 SMP PREEMPT Tue Nov 18 16:56:22 CET 2014 x86_64 GNU/Linux
LSB Version:    1.4
Distributor ID: Arch
Description:    Arch Linux
Release:        rolling
Codename:       n/a
Startup finished in 1.390s (kernel) + 2.218s (userspace) = 3.609s

--- Koniec kodu ---

sir_lucjan:

--- Kod: ---[lucjan@archlinux ~]$ zgrep -i MHASWELL /proc/config.gz && zgrep -i SMT /proc/config.gz && dmesg | grep scheduler && dmesg | grep UKSM && uname -a
CONFIG_MHASWELL=y
CONFIG_SCHED_SMT=y
CONFIG_SMT_NICE=y
CONFIG_I2C_ISMT=m
[    0.252311] io scheduler noop registered
[    0.252337] io scheduler bfq registered (default)
[    0.252337] BFQ I/O-scheduler version: v7r6
[    0.383875] BFS CPU scheduler v0.458 by Con Kolivas.
[    0.382098] UKSM: relative memcmp_cost = 215 hash=901253134 cmp_ret=0.
Linux archlinux 3.17.3-3-lucjan #1 SMP PREEMPT Tue Nov 18 12:03:27 CET 2014 x86_64 GNU/Linux
--- Koniec kodu ---

Baron:

--- Kod: ---[adam@silentium ~]$ zgrep -i MCORE2 /proc/config.gz && zgrep -i SMT /proc/config.gz && uname -a && lsb_release -a && systemd-analyze
CONFIG_MCORE2=y
CONFIG_SCHED_SMT=y
CONFIG_SMT_NICE=y
# CONFIG_I2C_ISMT is not set
Linux silentium 3.17.4-1-bfs #1 SMP PREEMPT Sun Nov 23 21:30:23 CET 2014 x86_64 GNU/Linux
LSB Version:    1.4
Distributor ID: Arch
Description:    Arch Linux
Release:        rolling
Codename:       n/a
Startup finished in 1.499s (kernel) + 2.388s (userspace) = 3.888s

--- Koniec kodu ---

Baron:

--- Kod: ---[adam@silentium ~]$ zgrep -i MCORE2 /proc/config.gz && dmesg | grep scheduler  && uname -r && zgrep -i SMT /proc/config.gz && uname -a && lsb_release -a && systemd-analyze
CONFIG_MCORE2=y
[    0.151018] io scheduler noop registered
[    0.151046] io scheduler bfq registered (default)
[    0.151048] BFQ I/O-scheduler version: v7r6
[    0.177997] BFS CPU scheduler v0.458 by Con Kolivas.
3.17.4-1-bfs
CONFIG_SCHED_SMT=y
CONFIG_SMT_NICE=y
# CONFIG_I2C_ISMT is not set
Linux silentium 3.17.4-1-bfs #1 SMP PREEMPT Sun Nov 23 21:30:23 CET 2014 x86_64 GNU/Linux
LSB Version:    1.4
Distributor ID: Arch
Description:    Arch Linux
Release:        rolling
Codename:       n/a
Startup finished in 1.477s (kernel) + 2.281s (userspace) = 3.759s
--- Koniec kodu ---

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

[*] Poprzednia strona

Idź do wersji pełnej