Ostatnie wiadomości

Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10
31
POLAUR / Odp: StyleProject, czyli wygląd OSX w Qt5/Plasma 5
« Ostatnia wiadomość wysłana przez pavbaranov dnia Sierpień 29, 2015, 16:31:14 »
Postanowiłem zmienić rozwój tej wersji na to, co w istocie dzieje się w jego repozytorium. Program jest rozwijany w sposób ciągły w GIT i autor - jak na razie - nie robi żadnego jego "wersjonowania". Stąd też decyzja o dalszym rozwoju, jako paczka *-git. Dla wersji Qt5 otrzymujemy następujący skrypt:
PKGBUILD
# Maintainer: pavbaranov
# Contributor: marcin82

pkgname=styleproject-qt5-git
_gitname=code
pkgver=r357.6aeb907
pkgrel=1
pkgdesc='A maclike style for qt4/qt5/kde4/plasma5 - Plasma 5 version'
arch=('i686' 'x86_64')
url='http://sourceforge.net/projects/styleproject/'
license=('GPL')
depends=('kwin' 'frameworkintegration')
makedepends=('git' 'extra-cmake-modules')
optdepends=('styleproject-qt4: Qt4 version')
conflicts=('styleproject-qt5')
source=('git+http://git.code.sf.net/p/styleproject/code')
md5sums=('SKIP')

pkgver() {
  cd "${_gitname}"
  printf "r%s.%s" "$(git rev-list --count HEAD)" "$(git rev-parse --short HEAD)"
  }
 
prepare() {
   mkdir build
   sed -e 's|include/dsp|include/dsp-qt5|g' -i code/config/CMakeLists.txt
   }

build() {
  cd build
  cmake ../${_gitname} \
    -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
    -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr \
    -DQT5BUILD=ON \
    -DBUILD_TESTING=OFF
  make
  }

package() {
  cd build
  make DESTDIR="$pkgdir" install
  }

Dla wersji Qt4 (tak, miała być niekontynuowana, ale zamieszczam wersję *-git):
PKGBUILD
# Maintainer: pavbaranov
# Contributor: marcin82

pkgname=styleproject-qt4-git
_gitname=code
pkgver=r357.6aeb907
pkgrel=1
pkgdesc='A maclike style for qt4/qt5/kde4/plasma5 - KDE4 version'
arch=('i686' 'x86_64')
url='http://sourceforge.net/projects/styleproject/'
license=('GPL')
depends=('kdelibs')
makedepends=('git' 'extra-cmake-modules')
optdepends=('styleproject-qt5: Qt4 version')
conflicts=('styleproject-qt4')
source=('git+http://git.code.sf.net/p/styleproject/code')
#source=('http://sourceforge.net/code-snapshots/git/s/st/styleproject/code.git/styleproject-code-6aeb907fcb05720ed0401ef2ed95caab90405889.zip')
md5sums=('SKIP')

pkgver() {
  cd "${_gitname}"
  printf "r%s.%s" "$(git rev-list --count HEAD)" "$(git rev-parse --short HEAD)"
  }
 
prepare() {
   mkdir build
   sed -e 's|include/dsp|include/dsp-qt4|g' -i code/config/CMakeLists.txt
   }

build() {
  cd build
  cmake ../${_gitname} \
    -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
    -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr \
    -DQT5BUILD=OFF \
    -DBUILD_TESTING=OFF
  make
  }

package() {
  cd build
  make DESTDIR="$pkgdir" install
  }
32
Tips & Tricks / Odp: Instalacja FlareGet
« Ostatnia wiadomość wysłana przez pavbaranov dnia Sierpień 29, 2015, 10:59:03 »
Nowa wersja podręcznika uwzględniająca nową wersję FlareGet i jej nowe zależności, znajduje się pod adresem: http://forum.archlinux.org.pl/viewtopic.php?id=28
33
POLAUR / Sweeper-frameworks-git
« Ostatnia wiadomość wysłana przez pavbaranov dnia Sierpień 29, 2015, 08:44:35 »
To dopiero pierwsza przymiarka do przeniesienia sweepera na KF5. Proponuję ostrożne używanie.
PKGBUILD
# Maintainer: pavbaranov

pkgname=sweeper-frameworks-git
pkgver=r326.7f868f5
pkgrel=1
pkgdesc="System Cleaner for Plasma 5"
arch=('i686' 'x86_64')
url="https://www.kde.org/applications/utilities/sweeper/"
license=('GPL')
depends=('kio' 'kdelibs4support' 'kdoctools' 'kcrash' 'ki18n' 'kconfig' 'kconfigwidgets')
makedepends=('kdoctools' 'git' 'extra-cmake-modules')
conflicts=('kdeutils-sweeper')
source=('git+https://anongit.kde.org/sweeper#branch=frameworks')
sha1sums=('SKIP')
install=($pkgname.install)
_gitname="sweeper"

pkgver() {
  cd "${_gitname}"
  printf "r%s.%s" "$(git rev-list --count HEAD)" "$(git rev-parse --short HEAD)"
#  _ver="$(cat CMakeLists.txt | grep -e SKANLITE_VERSION_STRING | head -n3 | cut -d '"' -f2)"
#  echo "$(echo ${_ver} | tr ' ' .).r$(git rev-list --count HEAD).$(git rev-parse --short HEAD)"
}

prepare() {
  rm -fr build
  mkdir -p build
}

build() {
  cd build
  cmake "../${_gitname}" \
    -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release \
    -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr
  make
}

package() {
  make -C build DESTDIR="${pkgdir}" install
}
sweeper-frameworks-git.install
post_install() {
    xdg-icon-resource forceupdate --theme hicolor &> /dev/null
    update-desktop-database -q
}

post_upgrade() {
    post_install
}

post_remove() {
    post_install
}
34
POLAUR / Odp: Mikrolock
« Ostatnia wiadomość wysłana przez pavbaranov dnia Sierpień 28, 2015, 08:07:55 »
Nowa wersja 1.0, zatem przeskok znaczny. Więcej http://qt-apps.org/content/show.php/MikroLock?content=168927
PKGBUILD
# Maintainer: pavbaranov

pkgname=mikrolock
pkgver=1.0
pkgrel=1
pkgdesc="Fast native implementation of the minilock file format."
arch=('i686' 'x86_64')
url="http://www.andre-simon.de/doku/mlock/en/mlock.php"
license=('GPL v.3')
depends=('qt5-base' 'libsodium>=0.6.0')
makedepends=('extra-cmake-modules')
source=("http://andre-simon.de/zip/mikrolock-1.0.tar.bz2")
md5sums=('7853fdf22f4d649e5743971dde45bbd7')

build()
{
        cd $srcdir/$pkgname-$pkgver
        make
        cd $srcdir/$pkgname-$pkgver
        make gui
}

package()
{
        cd $srcdir/$pkgname-$pkgver
        make DESTDIR="$pkgdir" install
        cd $srcdir/$pkgname-$pkgver
        make DESTDIR="$pkgdir" install-gui
}
35
POLAUR / Alexandra - program do katalogowania filmów
« Ostatnia wiadomość wysłana przez pavbaranov dnia Sierpień 26, 2015, 22:52:24 »
Więcej: http://qt-apps.org/content/show.php/Alexandra+Video+Library?content=170743 i w linkach na tej stronie.
PKGBUILD
# Maintainer: pavbaranov

pkgname=alexandra
pkgver=1.3.0
pkgrel=1
pkgdesc="Video Library"
arch=('i686' 'x86_64')
license=('GPL2')
depends=('libmediainfo' 'qt5-base' 'libstdc++5' )
makedepends=('git' 'cmake')
install=$pkgname.install
url="http://alexandra-qt.sourceforge.net/en/home/"
source=('https://codeload.github.com/jeka-js/alexandra/zip/v1.3.0')
sha256sums=('00c613310d4d3633cde0410f2f2cecd0791d4628c4ace3d3c338b8d628dfaecb')

build() {
    cd "$srcdir/$pkgname-$pkgver/src/"
    qmake-qt5 PREFIX=/usr .
    make
    }

package(){
    cd $srcdir/$pkgname-$pkgver/src/
    install -Dm 755 -p ${pkgname} ${pkgdir}/usr/bin/${pkgname}
    #strip /usr/bin/alexandra
    cd $srcdir/$pkgname-$pkgver
    install -Dm 0644 -p linux/alexandra.desktop ${pkgdir}/usr/share/applications/${pkgname}.desktop
    install -Dm 644 -p linux/alexandra_addfilms.desktop ${pkgdir}/usr/share/applications/alexandra_addfilms.desktop
    install -Dm 644 -p linux/alexandra.png ${pkgdir}/usr/share/icons/$pkgname.png
    install -Dm 644 -p linux/alexandra.svg ${pkgdir}/usr/share/icons/hicolor/scalable/apps/$pkgname.svg
    }
alexandra.install
post_install() {
  gtk-update-icon-cache -q -t -f usr/share/icons/hicolor
  update-desktop-database -q
}

post_upgrade() {
  post_install $1
}


post_remove() {
  post_install $1
}
36
POLAUR / Odp: Otter-Browser nowe wcielenie
« Ostatnia wiadomość wysłana przez pavbaranov dnia Sierpień 26, 2015, 08:24:44 »
Wersja #85 nie ukazała się, teraz po 2 tygodniach mamy wersję #86:
PKGBUILD.qtwebkit
# Maintainer: boenki <boenki at gmx dot de>
# Maintainer: pavbaranov
# Contributor: sir_lucjan

# Full pkgname # Do no edit below this line unless you know what you're doing

_pkgver=0.9.07
_weekver=86
_pkgname=otter-browser-webkit-weekly

################################################

pkgname=$_pkgname
__pkgname=otter-browser
pkgver=$_pkgver.$_weekver
pkgrel=1
pkgdesc="Browser aiming to recreate classic Opera (12.x) UI using Qt5 - qtwebkit version."
arch=('i686' 'x86_64')
url="http://$pkgname.org"
license=('GPL3')
depends=('qt5-webkit' 'qt5-script' 'qt5-multimedia' 'hicolor-icon-theme' 'desktop-file-utils')
makedepends=('cmake' 'qt5-tools')
conflicts=('otter-browser-git' 'otter-browser' 'otter-browser-0.9.*' 'otter-browser-beta*')
provides=('otter-browser*')
install=otter.install
#source=('https://codeload.github.com/OtterBrowser/otter-browser/zip/v0.9.07-dev82')
source=("http://sourceforge.net/projects/otter-browser/files/otter-browser-weekly${_weekver}/otter-browser-${_pkgver}-dev${_weekver}.tar.bz2")
md5sums=('74dd0c2b87ee8d49797a85299a044e16')

build() {
  cd ${__pkgname}-${_pkgver}-dev${_weekver}
  lrelease resources/translations/*.ts
  cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="/usr"
  make
}

package() {
  cd ${__pkgname}-${_pkgver}-dev${_weekver}
  make DESTDIR=$pkgdir install
}
PKGBUILD.qtwebengine
# Maintainer: boenki <boenki at gmx dot de>
# Maintainer: pavbaranov
# Contributor: sir_lucjan

# Full pkgname # Do no edit below this line unless you know what you're doing

_pkgver=0.9.07
_weekver=86
_pkgname=otter-browser-webengine-weekly

################################################

pkgname=$_pkgname
__pkgname=otter-browser
pkgver=$_pkgver.$_weekver
#weekver=$_weekver
pkgrel=1
pkgdesc="Browser aiming to recreate classic Opera (12.x) UI using Qt5 - qtwebengine version."
arch=('i686' 'x86_64')
url="http://$pkgname.org"
license=('GPL3')
depends=('qt5-webengine>=5.5' 'qt5-script>=5.5' 'qt5-multimedia>=5.5' 'hicolor-icon-theme' 'desktop-file-utils')
makedepends=('cmake' 'qt5-tools>=5.5')
conflicts=('otter-browser-git' 'otter-browser' 'otter-browser*' 'otter-browser-beta*')
install=otter.install
#source=('https://codeload.github.com/OtterBrowser/otter-browser/zip/v0.9.07-dev81')
source=("http://sourceforge.net/projects/otter-browser/files/otter-browser-weekly${_weekver}/otter-browser-${_pkgver}-dev${_weekver}.tar.bz2")
md5sums=('74dd0c2b87ee8d49797a85299a044e16')

build() {
  cd ${__pkgname}-${_pkgver}-dev${_weekver}
  lrelease resources/translations/*.ts
  cmake -DCMAKE_INSTALL_PREFIX="/usr" \
        -DEnableQtwebengine=ON
  make
}

package() {
  cd ${__pkgname}-${_pkgver}-dev${_weekver}
  make DESTDIR=$pkgdir install
}
37
POLAUR / Odp: LibreOffice 5.0.1 RC
« Ostatnia wiadomość wysłana przez pavbaranov dnia Sierpień 25, 2015, 19:38:41 »
5.0.1RC2:
PKGBUILD
# Contributor: Red_Squirrel <evangelion87d@gmail.com>
# Contributor: Xavier114fch <xavier114fch@gmail.com>
# Contributor: nachoig      <areta@outlook.com.br>
# Contributor: nTia89       <mattia.b89@gmail.com>
# Contributor: Mark E. Lee  <mark@markelee.com>
# Maintainer : Mark E. Lee  <mark@markelee.com>
# Maintainer for Polish RC version: pavbaranov

pkgname=libreoffice-rpm-rc-pl
pkgver=5.0.2.rc1
pkgrel=1
pkgdesc="LGPL Office Suite installed from rpms RC version"
arch=('x86_64')
url='http://www.libreoffice.org'
license=('LGPL')
depends=('glibc>=2.5' 'gtk2>=2.10.4' 'xorg-server')
makedepends=('awk')
optdepends=('jre7-openjdk' 'gtk3' 'gst-plugins-base' 'gst-plugins-good' 'gst-plugins-bad' 'gst-plugins-ugly') 
source=("http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/tdf/libreoffice/testing/5.0.1/rpm/x86_64/LibreOffice_5.0.1.2_Linux_x86-64_rpm.tar.gz"
"http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/tdf/libreoffice/testing/5.0.1/rpm/x86_64/LibreOffice_5.0.1.2_Linux_x86-64_rpm_langpack_pl.tar.gz"
"http://ftp.tu-chemnitz.de/pub/tdf/libreoffice/testing/5.0.1/rpm/x86_64/LibreOffice_5.0.1.2_Linux_x86-64_rpm_helppack_pl.tar.gz"
)
conflicts=('libreoffice-fresh-rpm')
sha256sums=('87411fa11fdd41cfb3c06c110fc551ef7a8898ba820e4cbdcf1140eaa205223a'
            '15a8ed46a56fc1e4a273c4810df6684a28b450a1011494db5fcc46499e044d45'
            '74183d13e7e69f8363f6d1d0262a9ced59f9b983c6a40853bf0b679b8a5981cb')

package() {   ## package function

## check kernel version to allow arbitrarily patched kernels
min_kernMajor=2;
min_kernMinor=6;
min_kernRelease=18;
## in bash, we need to split kernVer assigning into 2 steps
tmp_kernVer=$(uname -r);
new_kernVer=${tmp_kernVer%%-*}
kernVer=(${new_kernVer//./ });
## remove temporary variables
unset new_kernVer tmp_kernVer;

if [ ${kernVer[0]} -le $min_kernMajor ]; then
   if [ ${kernVer[1]} -le $min_kernMinor ]; then
      if [ ${kernVer[2]} -lt $min_kernRelease ]; then
         msg "The kernel version needs to be at least 2.6.18. The current kernel version is $(uname -r). Please update your linux kernel";
         exit;
      fi;
   fi;
fi;

cd ${srcdir};  ## enter the package source directory
## extract rpms and install them
for a in $(ls -d */); do  ## loop for all directories found
  cd "${srcdir}/${a}/RPMS";  ## enter the RPMS directory
  for b in *.rpm; do  ## loop for all rpm files found
    bsdtar -xf $b;  ## extract the rpm files
  done;
 
  cp -rf */ ${pkgdir}/;  ## copy and merge all found directories to the package directory

  ## change the permissions for files that shouldn't be executable
  declare -a wrongexec=("opt/libreoffice$(echo $pkgver | awk -F'.' 'OFS="." {print $1,$2}')/CREDITS.fodt" "opt/libreoffice$(echo $pkgver | awk -F'.' 'OFS="." {print $1,$2}')/LICENSE.fodt" "opt/libreoffice$(echo $pkgver | awk -F'.' 'OFS="." {print $1,$2}')/NOTICE");  ## set the array to change permissions
  for a in ${wrongexec[@]}; do
    chmod 644 ${pkgdir}/$a; ## change permissions to read/write for root, read only for users
  done;
done;
}
38
Ogłoszenia / Odp: Zawieszenie działalności
« Ostatnia wiadomość wysłana przez sir_lucjan dnia Sierpień 24, 2015, 19:19:16 »
Nie wyraziłem się dostatecznie jasno - ArchLike zawiesza działalność tylko i wyłącznie w kwestii udzielania wsparcia technicznego. Jeśli ktoś będzie miał ochotę umieszczać swoje poradniki, proszę się nie krępować ;)
39
Ogłoszenia / Odp: Zawieszenie działalności
« Ostatnia wiadomość wysłana przez pavbaranov dnia Sierpień 24, 2015, 08:15:11 »
Z jednym dopowiedzeniem: z uwagi na to, że na nowym forum nie ma - z tego co rozumiem - być miejsca na poradniki, które tutaj prezentowałem oraz na skrypty umieszczane w POLAUR, w dalszym ciągu będę tego typu elementy umieszczać na archlike - przynajmniej do czasu, gdy nie wypracuję innego pomysłu.
40
Ogłoszenia / Zawieszenie działalności
« Ostatnia wiadomość wysłana przez sir_lucjan dnia Sierpień 23, 2015, 18:43:42 »
Moi drodzy!

Niniejszym ogłaszam zawieszenie działalności Arch-Like. Po niespełna dziesięciu miesiącach działalności przyszedł czas na pewne zmiany. Jak to już w życiu bywa, coś się kończy, by dać początek czemuś nowemu. Tak jest i w tym przypadku. Zawieszenie działalności nie jest efektem naszego lenistwa, braku chęci do działania czy syndromem wypalenia zawodowego. Wstrzymanie rozwoju Arch-Like ma ścisły związek z powstaniem nowej polskiej społeczności Arch Linux. Na nowym forum spotkacie osoby tworzące Arch-Like, developera Archa oraz innych użytkowników tego systemu. Od tej chwili pomoc techniczna dotycząca będzie świadczona pod adresem:

http://forum.archlinux.org.pl

W imieniu Załogi Arch-Like dziękuję za wspólnie spędzone dziesięć miesięcy - i liczę, że to nie koniec naszej współpracy. Do zobaczenia na nowym Forum!
Strony: 1 2 3 [4] 5 6 ... 10
Polityka cookies
Darmowe Fora | Darmowe Forum
polonuspks polskibus rootsunderground naszehistorieonline lodz