Autor Wątek: [HowTo]Polonizujemy manuale systemowe  (Przeczytany 1557 razy)

0 użytkowników i 1 Gość przegląda ten wątek.

sir_lucjan

 • AUR-OR
 • Administrator
 • Ekspert
 • *****
 • Wiadomości: 1327
 • Reputacja +11/-0
 • Nic nie działa, jak Polska cała!
  • Mój profil w AUR
 • Architektura: x86_64
 • DE/WM: Plasma 5
 • Distro: Arch Linux
 • GPU: Intel
 • Kernel: linux-bfq-haswell
[HowTo]Polonizujemy manuale systemowe
« dnia: Październik 27, 2014, 20:54:14 »
Jeśli jesteśmy początkującymi użytkownikami systemu Linux oraz nasza znajomość języka angielskiego nie jest zbyt dobra, możemy spolonizować systemowe manuale. Całość operacji sprowadza się do jednej komendy:

yaourt -S man-pages-pl
Po tym zabiegu manuale staną się dla nas bardziej zrozumiałe:

TOP(1)                                        Podręcznik użytkownika Linuksa                                        TOP(1)NAZWA
       top - wyświetl najważniejsze procesy CPU

SKŁADNIA
       top [-] [d opóźnienie] [p pid] [q] [c] [C] [S] [s] [i] [n] [b]

OPIS
        Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

       top daje spojrzenie w czasie rzeczywistym na działalność procesora. Wyświetla listę najbardziej zasobożernych zadań
       systemu i udostępnia interakcyjny interfejs obsługi procesów. Może sortować zadania wg zużycia CPU, pamięci i czasu
       działania.   top  może  być  lepiej skonfigurowany niż standardowy top z procps. Większość właściwości można wybrać
       albo przez komendę interakcyjną, albo przez podanie właściwości w pliku konfiguracyjnym. Zobacz niżej szczegóły.

OPCJE LINII POLECEŃ
       d    Określa opóźnienie między odświeżeniami ekranu. Można to zmieniać komendą interakcyjną s.

       p    Monitoruje jedynie procesy o danym id procesu. Opcję tę można podawać do dwudziestu razy. Jest ona niedostępna
            interakcyjnie ani nie może być ustawiona w pliku konfiguracyjnym.

       q    Powoduje  to,  że  top  odświeża  się  bez  opóźnienia. Jeśli wywołujący jest superużytkownikiem, top działa z
            najwyższym możliwym priorytetem.

       S    Określa tryb kumulacyjny, gdzie każdy proces jest wypisywany z czasem CPU,  który  spożytkowanym  przez  niego
            oraz  jego  martwe  dzieci.   Jest to podobne do flagi -S programu ps(1).  Zobacz dyskusję poniżej o komendzie
            interakcyjnej S.

       s    Nakazuje programowi top pracę w trybie bezpiecznym. Wyłącza potencjalnie  niebezpieczne  komendy  interakcyjne
            (patrz niżej). Szykownie jest pozostawić bezpiecznego topa na dodatkowym terminalu.

       i    Uruchamia  topa,  ignorując  wszelkie  procesy  duchy  i procesy próżnujące. Zobacz też komendę interakcyjną i
            poniżej.

       C    wyświetla oprócz indywidulnych stanów CPU również łączne stany CPU. Opcja ta ma znaczenie jedynie w  systemach
            SMP.

       c    wyświetla  linię poleceń zamiast samej nazwy polecenia. Domyślne zachowanie zostało zmienione, gdyż wydaje się
            to bardziej przydatne.

       n    Liczba iteracji. Odświeża wyświetlacz tyle razy i zakończ działanie.

       b    Tryb wsadowy. Przydatne do wysyłania wyjścia z top do innych programów lub do pliku.  W  trybie  tym  top  nie
            przyjmuje  wejścia  z linii poleceń. Działa dopóki nie wykona określonej za pomocą opcji n liczby iteracji lub
            dopóki nie zostanie zabity. Wyjście jest czystym tekstem, nadającym się do wyświetlenia na zwykłym terminalu.

OPISY PÓL
       top wyświetla różne informacje o stanie procesora. Wyświetlacz domyślnie jest odświeżany co 5 sekund, lecz można to
       zmienić opcją d linii poleceń, lub komendą interakcyjną s.

       uptime
            Ta  linia  wyświetla czas, przez jaki system pracuje oraz trzy miary obciążenia systemu. Określaja one średnią
            liczbę procesów gotowych do uruchomienia w ostatniej minucie, ostatnich 5 i 15 minutach. Linia ta jest podobna
            do wyniku polecenia uptime(1).  Wyświetlanie uptime może być przełączane komendą interakcyjną l.

       processes
            Całkowita liczba procesów, pracujących podczas ostatniego odświeżenia.  Jest to rozbite na liczbę zadań, które
            aktualnie się wykonują,  śpią,  są  zatrzymane,  lub  niemartwe.  Wyświetlanie  procesów  i  stanów  może  być
            przełączane komendą interakcyjną t.

       CPU states
            Pokazuje  zajętość czasu CPU w trybie użytkownika, w trybie systemowym, w trybie zadań z ujemną wartością nice
            i trybie bezczynności.  Czas spędzony na zadaniach z ujemną wartością nice jest wliczany do czasu  systemowego
            i  użytkownika,  więc  całość  przekroczy  100%.  Wyświetlanie  procesów i stanów może być przełączane komendą
            interakcyjną t.

       Mem  Statystyki użycia pamięci, obejmujące całkowitą dostępną pamięć, wolną pamięć, pamięć zajętą, pamięć  dzieloną
            i pamięć przeznaczoną na bufory.  Wyświetlanie informacji o pamięci można przełączać komendą interakcyjną m.

       Swap Statystyki  obszaru  wymiany,  opisujące  całkowity  obszar  wymiany,  dostępny  obszar wymiany i użyty obszar
            wymiany. Linia ta, wraz z Mem są podobne do wyjścia komendy free(1).

       PID  Identyfikator procesu danego zadania.

       PPID Identyfikator procesu rodzicielskiego danego zadania.

       UID  Identyfikator użytkownika, który jest właścicielem zadania.

       USER Nazwa użytkownika, który jest właścicielem zadania.

       PRI  Priorytet zadania.

       NI   Wartość nice zadania. Ujemne wartości nice oznaczają wyższy priorytet.

       SIZE Pokazywany jest tu w kilobajtach rozmiar kodu zadania plus obszar danych plus rozmiar stosu.

       TSIZE
            Rozmiar kodu zadania. Podaje to dziwne wartości dla procesów jądra i jest zepsute dla procesów ELF.

       DSIZE
            Rozmiar danych + stosu. Jest to zepsute dla procesów ELF.

       TRS  Rozmiar rezydentnet sekcji text (Text Resident Size).

       SWAP Rozmiar części zadania, która uległa wymianie.

       D    Rozmiar stron, zaznaczonych jako brudne.

       LC   Ostatnio używany procesor. (Wartość zmienia się od czasu do czasu - nie  jest  to  błąd;  Linux  celowo  używa
            słabego  powinowactwa.  Zauważ  również,  że  sam  fakt  uruchomienia  topa może naruszyć słabe powinowactwo i
            spowodować, że więcej procesów częściej będzie zmieniać aktualny CPU ze względu  na  dodatkowe  żądania  czasu
            CPU.)

       RSS  Całkowity rozmiar pamięci fizycznej używanej przez zadanie, w kilobajtach.  Dla procesów ELF wliczane są użyte
            strony biblioteki, dla a.out nie.

       SHARE
            Rozmiar pamięci dzielonej, używanej przez zadanie.

       STAT Stan pokazywanego zadania. Stan to albo S - spanie, D - nieprzerywane spanie, R - działanie, Z - duchy albo  T
            dla  procesów  zatrzymanych,  bądź  śledzonych. Stany te są modyfikowane przez dalsze < dla procesów o ujemnej
            wartości nice, N dla procesów o dodatniej wartości nice, W dla procesów, które uległy wymianie (nie działa  to
            prawidłowo dla procesów jądra).

       WCHAN
            zależnie  od  dostępności  /boot/psdatabase  lub  mapy konsolidacji jądra /boot/System.map, pokazuje adres lub
            nazwę funkcję jądra, podczas wykonywania której zadanie aktualnie śpi.

       TIME Całkowity czas CPU, zużyty przez zadanie od uruchomienia. Jeśli włączony jest tryb kumulacyjny, wliczany  jest
            też  czas  zużyty  przez  zmarłe  dzieci  procesu.  Tryb  kumulacyjny  można ustawić opcją S linii poleceń lub
            przełączać komendą interakcyjną S.  Linia nagłówka zmieni się wtedy na CTIME.

       %CPU Udział zadania w czasie CPU od ostatniego odświeżenia ekranu, wyrażony jako procent całkowitego czasu CPU.

       %MEM Udział zadania w pamięci fizycznej.

       COMMAND
            Nazwa polecenia zadania, która jest skracana, jeśli jest zbyt długa, by zmieścić się w jednej linii. Zadania w
            pamięci mają pełną linię poleceń, lecz zadania, które uległy wymianie (swapped-out) mają tylko nazwę programu,
            ujętą w nawiasy (np. "(getty)").

       A , WP
            te pola z kmem top nie są obsługiwane.

KOMENDY INTERACYJNE
       Podczas pracy, top rozpoznaje parę jednoklawiszowych funkcji. Część z nich jest wyłączona po przekazaniu opcji s  z
       linii poleceń.

       spacja
            Odświeża natychmiast ekran.

       ^L   Przerysowywuje ekran.

       h lub ?
            Wyświetla ekran pomocy, podając krótki opis komend i status trybu bezpiecznego i kumulacyjnego.

       k    Zabija  proces.  Zostaniesz  zapytany o PID zadania i sygnał, który mu wysłać.  Dla normalnego zabicia, wyślij
            sygnał 15. Dla pewnego, lecz brutalnego zabicia, wyślij sygnał 9. Domyślnym sygnałem, jak  dla  kill(1),  jest
            15, SIGTERM.  Komenda ta nie jest dostępna w trybie bezpiecznym.

       i    Ignoruj procesy bezczynne i procesy duchy. Jest to przełącznik.

       I    Przełącz pomiędzy widokiem w stylu Solarisa (procentowa zajętość CPU rozdzielona pomiędzy łączną liczbę CPU) a
            widokiem w stylu Iriksa (procentowa zajętość CPU obliczna wyłącznie jako ilość czasu).  Jest  to  przełącznik,
            który ma znaczenie tylko w stystemach SMP.

       n lub #
            Zmień   liczbę  pokazywanych  procesów.  Zostaniesz  zapytany  o  liczbę.  Zastępuje  to  automatyczne  liczbę
            pokazywanych procesów określoną na podstawie rozmiaru okna. Jeśli podane zostanie 0, top pokaże tyle procesów,
            ile zmieści się na ekranie. Tak jest domyślnie.

       q    Koniec pracy.

       r    Zmień  wartość nice dla procesu. Zostaniesz zapytany o PID zadania i wartość nice, jaką mu ustawić. Wstawianie
            wartości dodatniej spowoduje utratę priorytetu. Jeśli top jest uruchomiony przez roota, można wstawić  wartość
            ujemną  powodującą, że proces uzyska większy priorytet. Domyślną wartością renice jest 10. Komenda ta nie jest
            dostępna w trybie bezpiecznym.

       S    Przełącza do/z trybu kumulacyjnego, równoważnego ps  -S,  tj.  czasy  CPU  będą  zawierać  czasy  zakończonych
            procesów  potomnych.  Dla  niektórych programów, takich jak kompilatory, które pracują przez rozwidlanie wielu
            zadań, tryb normalny powoduje, że wydają się mniej wymagające  niż  mówi  rzeczywistość.  Dla  innych  jednak,
            takich  jak  powłoki  czy  init,  zachowanie  to jest prawidłowe. W każdym razie, zawsze można wypróbować tryb
            kumulacyjny jako inne spojrzenie na zajętość CPU.

       s    Zmienia opóźnienie między odświeżeniami. Zostaniesz zapytany o czas opóźnienia w  sekundach.  Rozpoznawane  są
            wartości  ułamkowe,  aż  do  mikrosekund.  Wstawienie  0 powoduje stałe odświeżanie. Domyślną wartością jest 5
            sekund. Zauważ, że niskie wartości powodują niemal nieczytelnie  szybkie  zmiany  obrazu  i  mocno  zwiększają
            obciążenie. Komenda ta nie jest dostępna w trybie bezpiecznym.

       f lub F
            Dodaje pola do wyświetlacza lub je usuwa. Zobacz niżej dla dalszych informacji.

       o lub O
            Zmienia kolejność wyświetlanych pól. Dalsze informacje poniżej.

       l    przełączaj wyświetlanie informacji o obciążeniu i uptime.

       m    przełączaj wyświetlanie informacji o pamięci.

       t    przełączaj wyświetlanie informacji o procesach i stanach CPU.

       c    przełączaj wyświetlanie nazwy komendy i jej pełnej nazwy.

       A    sortuj zadania według wieku (najnowsze najpierw).

       M    sortuj zadania według zajętości pamięci.

       N    sortuj zadania według PIDu (numerycznie).

       P    sortuj zadania według zajętości CPU (domyślne).

       T    sortuj zadania według czasu / czasu skumulowanego.

       W    Zapisz konfigurację do ~/.toprc.  Jest to zalecany sposób zapisywania konfiguracji topa.

Ekrany pól i kolejności
       Po  naciśnięciu  f,  F, o lub O pokaże ci się ekran, pokazujący w górnej linii kolejność pól oraz krótkie opisy ich
       zawartości. Łańcuch kolejności pól ma następującą składnię: Jeśli odpowiadająca danemu polu litera w  łańcuchu  pól
       jest  wielka, to pole jest wyświetlane. Jest to dodatkowo oznaczane gwiazdką na początku opisu pola.  Kolejność pól
       odpowiada kolejności liter w łańcuchu.
        Z ekranu wyboru `f' pola można łatwo przełączać wyświetlanie danego pola, naciskając odpowiednią literę.
        Z ekranu kolejności `o' można przesuwać pole w lewo,  naciskając  odpowiadającą  mu  wielką  literę,  a  w  prawo,
       naciskając małą.

Pliki konfiguracyjne
       Top  odczytuje  domyślną  konfigurację  z  dwóch  plików, /etc/toprc i ~/.toprc.  Globalny plik konfiguracyjny może
       służyć do ograniczenia dla nieuprzywilejowanych użytkowników możliwości topa do trybu bezpiecznego.  Jeśli to  jest
       wymagane,  plik  powinien  zawierać  's',  określające tryb bezpieczny oraz cyfrę d (2<=d<=9), określającą domyślne
       opóźnienie (w sekundach) w jednej linii.  Prywatny plik konfiguracyjny składa się z dwóch linii.  Pierwsza  zawiera
       małe  i  wielkie  litery  określające, które pola i w jakiej kolejności mają być wyświetlane. Litery te odpowiadają
       literom z ekranu wyboru topa. Jako że nie jest to  zbyt  pouczające,  zaleca  się  wybieranie  pól  interacyjnie  i
       zapisanie  kolejności  za  pomocą  polecenia  W.   Druga  linia  jest bardziej interesująca (i ważniejsza). Zawiera
       informacje o innych opcjach. Najważniejsze, jeśli zachowałeś konfigurację w trybie bezpiecznym,  jest  to,  że  nie
       uzyskasz  niebezpiecznego  topa  bez  usunięcia  's'  ze  swojego  ~/.toprc.   Cyfra określa czas opóźnienia między
       odświeżeniami, wielkie 'S' - tryb kumulacyjny, małe 'i' - tryb bez-próżnowania, wielkie 'I' - widok w stylu Iriksa.
       Podobnie  jak  w  trybie  interakcyjnym, małe 'm', 'l', 't' powstrzymują wyświetlanie informacji o pamięci i czasie
       działania odp. procesów oraz o stanie CPU. Zmiana domyślnej kolejności  sortowania  (wg  zajętości  CPU)  nie  jest
       obecnie wspierana.

UWAGI
       Ten  oparty  o  proc  top działa przez odczyt plików z systemu plików proc, zamontowanego w /proc.  Jeśli /proc nie
       jest zamontowany, top nie będzie działać.

       %CPU  Pokazuje  procent  czasu_cpu/czasu_rzeczywistego  w  okresie  czasu  między  odświeżeniami.  Dla   pierwszego
       odświeżenia  używane jest krótkie opóźnienie i dominuje tam top.  Później, top spadnie na dalsze pozycje i widoczne
       stanie się bardziej sensowne zestawienie zajętości CPU.

       Pola SIZE i RSS nie liczą tablic stron i task_struct procesu;  jest  to  co  najmniej  12K  pamięci,  która  jednak
       pozostaje użyta.  SIZE jest rozmiarem wirtualnym procesu (kod+dane+stos).

       Pamiętaj,  że  proces  musi  umrzeć,  aby jego czas został zanotowany przez rodzica w trybie kumulacyjnym. Być może
       przydatniejsze byłoby śledzenie takich procesów i dodawanie czasu, lecz byłoby to dość kosztowne.  Poza  tym  wtedy
       zachowanie top byłoby niekompatybilne z ps.

PLIKI
       /etc/toprc Globalny plik konfiguracyjny.  ~/.toprc Prywatny plik konfiguracyjny.

ZOBACZ TAKŻE
       ps(1), free(1), uptime(1), kill(1), renice(1)

BŁĘDY
       Jeśli okno jest mniejsze niż ok. 70x7, top nie będzie prawidłowo formatował danych.
        Wiele pól wciąż ma problemy z procesami ELF.
        Ekrany pomocy nie są jeszcze zoptymalizowane na okna mniejsze niż 25 linii.

AUTOR
       top został początkowo napisany przez Rogera Binnsa, w oparciu o program ps Branko Lankestera <lankeste@fwi.uva.nl>.
       Robert Nation <nation@rocket.sanders.lockheed.com> zmodyfikował go znacząco do  używania  systemu  plików  proc,  w
       oparciu  o program ps Michaela K. Johnsona <johnsonm@redhat.com>.  Michael Shields <mjshield@nyx.cs.du.edu> dokonał
       wielu zmian, łącznie z bezpiecznym i kumulacyjnym trybem działania.   Tim  Janik  <timj@gtk.org>  dodał  sortowanie
       według wieku oraz możliwość monitorowania poszczególnych procesów na postawie ich identyfikatorów.

       Helmut  Geyer  <Helmut.Geyer@iwr.uni-heidelberg.de>  zmienił znacząco program w celu obsługi konfigurowalnych pól i
       innych nowych opcji oraz dokonał dalszych czystek kodu i skorzystał z nowego interfejsu readproc.

       Opcje "b" i "n" zostały przekazane przez George'a Bonsera <george@captech.com> dla CapTech IT Services.

       Obecnym opiekunem jest Michael K. Johnson <johnsonm@redhat.com>.

       Zgłoszenia błędów wysyłaj do <procps-bugs@redhat.com>.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU
       Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne.  W  razie
       zauważenia  różnic  między  powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o
       zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:

              man --locale=C 1 top

       Prosimy   o   pomoc   w   aktualizacji   stron   man   -   więcej   informacji   można    znaleźć    pod    adresem
       http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.Linux                                                   Feb 1 1993                                                  TOP(1)

Uwaga! Polonizacja jest tylko częściowa.
Dell Inspiron 15-3542 (3542-2538) || Linux Register User: #536661
[AUR]  [GitHub]

 

Polityka cookies
Darmowe Fora | Darmowe Forum
czatownia qqawsdfqwf pecannuss skorpion1 ganggob